Chúc mừng Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng

Ngày 14/10/2022, Đảng ủy, Ban Giám đốc và các đơn vị thuộc Học viện đã tặng hoa, chúc mừng Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện nhân kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2022).

Đại tá, TS Nguyễn Đăng Sáu, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc chúc mừng Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện

Đại tá, TS Nguyễn Đăng Sáu, Phó Giám đốc Học viện thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc chúc mừng Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện

Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện chúc mừng Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện

Đồng chí Phó Giám đốc Học viện và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện chúc mừng Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện

Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện chúc mừng Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện

Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện chúc mừng Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT