• Đảng ủy Học viện Cảnh sát nhân dân lãnh đạo đổi mới công tác giáo dục, đào tạo

  Đảng bộ Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) nhiệm kỳ qua đã bám sát Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ trước, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm việc đổi mới công tác giáo dục, đào tạo...  

 • Xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện CSND

  Trải qua 47 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) ngày càng phát triển vững mạnh, trở thành một trong những trung tâm đào tạo chất lượng cao của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và đang trên hành trình phấn đấu trở thành trường trọng điểm quốc gia. Để có những thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo như thời gian qua, Học viện luôn coi trọng công tác xây dựng đảng; đặc biệt là công tác xây dựng các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh, góp phần tạo dựng sự đồng thuận, tăng cường mối đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn thể cán bộ, đảng viên trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

 • Chú trọng công tác phát triển đảng, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra về chính trị cho học viên Học viện CSND

  Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ nhiều năm nay, việc công bố chuẩn đầu ra là yêu cầu bắt buộc, là cam kết của các trường về năng lực và chất lượng đào tạo để xã hội giám sát.  

 • Đảng bộ Công an nhân dân: 4 nhiệm vụ lớn trong năm 2015

  Nhiệm kỳ 2010-2015 ghi nhận những chuyển biến tích cực của Đảng bộ Công an Nhân dân (CAND). Đó là kết quả của đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo của tập thể Đảng ủy Công an Trung ương (CATƯ), cấp ủy và chỉ huy các cấp trong toàn lực lượng CAND. Việc tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng và kiện toàn đội ngũ cấp ủy các cấp, phát huy năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng đã góp phần nâng cao chất lượng chính trị của toàn Đảng bộ. Đây là tiền đề thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.  

 • Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ chiến sỹ CAND theo lời Bác dặn

  Trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ chiến sĩ công an cần tập trung vào một số nội dung lớn, gắn liền với sự hình thành lối sống, nhân cách văn hóa thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế.

 • Tăng cường công tác xây dựng Đảng - yếu tố quyết định xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại

  Làm tốt công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân là điều kiện tiên quyết để xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 • Tăng cường xây dựng Đảng trong lực lượng Công an nhân dân

  Xây dựng Đảng trong Công an nhân dân là nhiệm vụ then chốt, quyết định mọi thắng lợi của lực lượng công an nhân dân. Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là một nội dung rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân.

 • Đổi mới công tác đảng, công tác chính trị trong Công an nhân dân

  Bước vào giai đoạn mới, trước những tác động bởi các yếu tố bất trắc, khó lường của thế giới, khu vực và trong nước, nền an ninh, trật tự của nước ta đứng trước nhiều nguy cơ, thách thức.

 • Một số vấn đề về hoàn thiện tổ chức đảng trong công an nhân dân

  Tổ chức đảng trong công an nhân dân (CAND) được thành lập và hoạt động trên nguyên tắc của Điều lệ Đảng và quy định của Bộ Chính trị về tổ chức đảng (TCĐ) trong CAND. Theo đó, TCĐ trong CAND không có hệ thống dọc từ trung ương đến cơ sở, TCĐ của CAND địa phương cấp nào thì đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy địa phương đó, đồng thời chấp hành nghị quyết, chỉ thị của đảng ủy công an cấp trên về bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng (XDLL) CAND và xây dựng TCĐ TSVM.  

 • Xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới

  Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã giành được những thành tựu to lớn và bước sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi rất cơ bản, cách mạng nước ta đang đứng trước những khó khăn, thách thức không nhỏ. Các thế lực thù địch ráo riết thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ nhằm gây mất ổn định chính trị, xã hội, ý đồ chuyển hóa chế độ chính trị ở nước ta. Các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đang gia tăng; quá trình phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục phát sinh nhiều phức tạp, tác động trực tiếp và làm cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ngày càng nặng nề hơn.

1 2 3

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT